Mua và rút tiền mặt

Tiền mặt

Nếu bạn quyết định tiếp tục với một giao dịch mua bằng tiền mặt, bạn có thể hợp lý hoá quy trình và giảm tổng thời gian cần thiết cho một dự án năng lượng mặt trời bằng cách mua bằng tiền mặt. Bằng cách tránh lãi suất và các chi phí của bên thứ ba khác, bạn đảm bảo tiết kiệm lớn nhất cho khoản đầu tư năng lượng mặt trời của mình. Bạn sẽ sở hữu hệ thống năng lượng mặt trời của bạn ngay lập tức và tận dụng lợi thế của tín dụng thuế liên bang và bất kỳ giảm giá địa phương khác!
Hãy xem bên dưới số tiền bạn có thể tiết kiệm trong khoảng thời gian 25 năm. Nếu bạn trả 200 đô la mỗi tháng cho chi phí điện, bạn có thể sở hữu một hệ thống thanh toán một lần là 15 đô la. Khi so sánh với hóa đơn tiện ích của bạn trong suốt 20 năm, đó là khoản tiết kiệm gần $ 65K! Đây là một ví dụ về những gì bạn có thể tiết kiệm.
YOUR MONTHLY ELECTRICITY BILL $200 POWER IN KILOWATT HOURS 760
With Utility Company With P.P.A. Ownership Program Financed
    PG&E     Lease     Cash 10 Years 15 Years
1st year $2,400 $1,816 $15,035 $1,914 $1,426
2 $2,520 $1,887 $1,914 $1,426
3 $2,646 $1,960 $1,914 $1,426
4 $2,778 $2,037 $1,914 $1,426
5 $2,917 $2,116 $1,914 $1,426
6 $3,063 $2,199 $1,914 $1,426
7 $3,216 $2,285 $1,914 $1,426
8 $3,377 $2,374 $1,914 $1,426
9 $3,546 $2,466 $1,914 $1,426
10 $3,723 $2,562 $1,914 $1,426
11 $3,909 $2,662 0 $1,426
12 $4,105 $2,766 0 $1,426
13 $4,310 $2,874 0 $1,426
14 $4,526 $2,986 0 $1,426
15 $4,752 $3,103 0 $1,426
16 $4,989 $3,224 0 0
17 $5,239 $3,349 0 0
18 $5,501 $3,480 0 0
19 $5,776 $3,616 0 0
20 $6,065 $3,757 0 0
Total Payment $79,358 $53,518 $15,035 $22,588 $25,245

Tiền vay

Chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn tài chính khác nhau. Dưới đây là một số đối tác tài chính của chúng tôi để giúp bạn với nhu cầu năng lượng mặt trời của bạn. Không có chi phí trả trước và các tùy chọn giảm giá 0 đô la.