Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Việc lắp đặt năng lượng mặt trời mất bao lâu để hoàn thành?

Solar System, Inc. hoạt động tích cực để hoàn tất quá trình cài đặt của bạn chỉ trong 3-6 tuần. Điều này bao gồm chuyến thăm trang web ban đầu, kế hoạch kỹ thuật, cấp phép, cài đặt và cho phép hoạt động (PTO) từ tiện ích địa phương của bạn. Trong suốt quá trình này, chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn về lịch trình dự án.

Mất bao lâu để kết nối hệ thống năng lượng mặt trời của tôi với tiện ích địa phương?

Nếu không có bên thứ ba cho thuê được tham gia vào tài chính của bạn (bạn đang trả tiền mặt hoặc đang vay tiền cá nhân), Solar System, Inc. có thể xúc tiến quá trình này trong 3-4 tuần.

Điều gì sẽ xảy ra khi mất điện?

Hệ thống năng lượng mặt trời của bạn được kết nối với lưới tiện ích cục bộ. Điều này có nghĩa là bạn sẽ luôn luôn có quyền truy cập vào quyền lực cũng như khả năng đưa điện vào lưới điện. Nếu điện bị mất điện, thì năng lượng được tạo ra từ hệ mặt trời của bạn. Hệ thống năng lượng mặt trời của bạn sẽ bật lại khi nguồn điện được khôi phục.

Tín dụng thuế liên bang là gì và nó áp dụng cho hệ mặt trời của tôi như thế nào?

Tín dụng thuế liên bang có sẵn cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Đây là tín dụng 30% có thể được áp dụng nếu bạn có