Về chúng tôi

Solar System, Inc. được thành lập vào năm 2015 với nhiệm vụ duy nhất là mang lại sự minh bạch cho ngành công nghiệp năng lượng mặt trời. Vì vậy, nhiều chủ sở hữu nhà và doanh nghiệp được để lại trong bóng tối khi nói đến sự hiểu biết quyền sở hữu hệ thống năng lượng mặt trời và năng lượng mặt trời. Mục tiêu của chúng tôi tại Solar System, Inc. là mang thêm một lớp rõ ràng và thấu hiểu khi nói đến thế giới của năng lượng mặt trời để bạn có thể đưa ra quyết định đầy đủ thông tin trước khi chọn cài đặt năng lượng mặt trời cho ngôi nhà hoặc doanh nghiệp của bạn.

Solar System, Inc. Tổng Giám đốc Jason Lee thành lập công ty dựa trên tiền đề mang tính minh bạch và trung thực cho cộng đồng năng lượng mặt trời để mọi người có thể hưởng lợi từ một tương lai xanh hơn, bền vững hơn.

Jason Lee

Tổng giám đốc và đồng sáng lập

Angie Tran

Chủ tịch và đồng sáng lập