Giám sát năng lượng mặt trời

Bạn có thể dễ dàng theo dõi sản xuất năng lượng mặt trời của mình thông qua các cổng giám sát năng lượng mặt trời có sẵn. Cả SolarEdge và Enphase Energy đều có các ứng dụng theo dõi và theo dõi năng lượng mặt trời mà bạn có thể tải xuống thiết bị di động hoặc máy tính bảng của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể giám sát việc sản xuất năng lượng mặt trời trên máy tính ở nhà hoặc máy tính doanh nghiệp của mình. Nhấp vào hình ảnh dưới đây để tìm hiểu thêm về giám sát năng lượng mặt trời từ SolarEdge và Enphase.

Giám sát SolarEdge

Giám sát Enphase